Disclaimer

Disclaimer van AppartementApeldoorn

AppartementApeldoorn is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementApeldoorn, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementApeldoorn zijn verbonden. AppartementApeldoorn is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementApeldoorn beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementApeldoorn is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementApeldoorn worden aangeboden. AppartementApeldoorn garandeert niet dat de op AppartementApeldoorn aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementApeldoorn garandeert ook niet dat de op AppartementApeldoorn aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementApeldoorn garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementApeldoorn hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementApeldoorn is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementApeldoorn. U vrijwaart AppartementApeldoorn voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementApeldoorn.